Lejebetingelser

Tyveri og hærværk er på lejers ansvar.

Som lejer bærer du erstatningsansvaret for alle skader på det lejede udstyr, der kan lægges dig til last.

Det påhviler lejer at holde udstyret forsikret fra modtagelse til returnering. Samt at dække udgifter i forbindelse med tyveri, hærværk, fejlbetjening, mislighold, samt bortkomst af løsdele.

Det vil sige, at det lejede udstyr skal tilbageleveres i samme stand, som det er modtaget.

Reklamationsret
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Jukeboxen Midtjylland umiddelbart efter levering af det lejede udstyr, direkte til tlf. 31 606 606

Udlejer forbeholder sig ret at bruge 3 hverdage til, at efterse udstyr for fejl og mangler

KUNNE DU TÆNKE DIG AT LEJE JUKEBOX MM.

ELLER HAR DU ET SPØRGSMÅL?